Blog

Legenda zvaná Jozef Kroner
Publikované dňa: 11.04.2019

Herec Jozef Kroner (20. 3. 1924 – 12. 3. 1998), rodák zo Staškova, ktorý sa vďaka pozitívnym ohlasom na svoju ochotnícku činnosť v Považskej Bystrici dostal k profesionálnemu divadlu, disponoval širokým hereckým rozpätím. Jeho odborom boli najmä drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si nažívajúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické, alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom takým blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom.

Z histórie: Mestské divadlo v Prešporku/Bratislave
Publikované dňa: 11.04.2019

Predhistória nového Mestského divadla v Prešporku sa začala písať v roku 1879. Vtedy pri koncerte Cirkevného hudobného spolku v sále Reduty, ktorá bola súčas ťou divadelnej budovy z roku 1776, padol z plafóna kúsok muriva. To okamžite vzbudilo zvýšený záujem mesta o bezpečnosť divadla a začalo sa uvažovať o postavení novej budovy, resp. rekonštrukcii starej. Ku konečnému rozhodnutiu sa prišlo po dlhej diskusii až v roku 1884 na základe rozhodnutia uhorského ministerstva vnútra, ktoré označilo starú budovu za technicky nedostačujúcu. Ministerstvo odporučilo postavenie „nového dôstojného domu pre domácu (maďarskú) múzu“.

Liečba šokom
Publikované dňa: 11.04.2019

Pár poznámok k Hoffmannovým poviedkam

Keď sa Jules Barbier a Michel Carré rozhodli napísať hru inšpirovanú životom reálnej historickej postavy, literáta E. T. Hoffmanna, netušili ešte, že to nie je koniec: teda že tento námet osloví známeho a úspešného operetného skladateľa Jacquesa Offenbacha. Ten po dvadsiatke operetných diel stvárnil Hoffmannov príbeh ako operu. Dielo, ktorému sa rozmanitosťou inscenačných spracovaní vyrovná asi len máloktoré.

Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet
Publikované dňa: 11.04.2019

Máš rád rozprávky? A ak áno, v čom?

Priznajme si to: Všetci máme radi rozprávky. Či sa nám to páči, alebo nie. Či už vo forme spomienky na naše detstvo. Či ako výraz našej túžby po svete, kde vládnu skutočné hodnoty. Mravné hodnoty. Taká by mala byť aj táto rodinná rozprávková opera, ktorú premiérovo uvedieme v historickej budove SND na konci apríla. Išlo o priamu objednávku našej prvej opernej scény. Chceme deti a ich rodičov či učiteľov pozvať na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet. S patričnou dávkou farebnosti, hudobnej melodickosti, javiskovej mágie. Dramatickej prekvapivosti až akrobatickej zázračnosti.

Eurokontext.sk 7. - 14. júna 2019
Publikované dňa: 11.04.2019

Aktuálny ročník medzinárodného festivalu SND Eurokontext.sk je zameraný na činohru a nesie podtitul Limity. Limity pozitívne i negatívne. Limity v myslení a bytí indivídua, rodiny i širšieho spoločenstva či celej civilizácie. Napriek deklarovanej slobode a demokracii nášho kultúrno-spoločenského priestoru či západného sveta vôbec, počet fiktívnych i tých skutočných limitov neustále narastá. Niektoré z meniacich sa limitov sú súčasťou série nových podnetov a okolností v prudko meniacom sa svete, iné sú prejavom obrannej reakcie, ďalšie sú determi nované narastajúcimi paranoidnými stavmi jedincov či celej spoločnosti. Sloboda a demokracia umožňujú neustále meniť i posúvať limity a to až takým výrazným spôsobom, že sa téma ich vlastných limitov stáva jednou z najdôležitejších otázok súčasnosti. V duchu týchto posunov a experimentov s limitmi človeka skúša a overuje svoje limity aj súčasné divadlo.

Stránky