Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1191852 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK 35900831 Seminár,Cestovné náhrady v r.2019 ... 74 74 O/2019-943 11.10.2019
1191867 AGEM Computers,spol. s r.o. Panónska 42, 85104 Bratislava, SK 35692715 HDD pre PC 31.79 31.79 P-11102019 11.10.2019
1191838 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné HB 557.26 557.26 Z-661/EaTPÚ/2019 10.10.2019
1191835 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 2093.84 2093.84 O/2019-1129 10.10.2019
1191837 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2157.28 2157.28 MK-158/2019/M 10.10.2019
1191836 A2 print,s.r.o. Ševčenkova 33, 85101 Bratislava, SK 47821973 Potlačená tkanina 543.46 543.46 O/2019-1062 10.10.2019
1191823 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D8 9.10.2019
1191826 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.9/19 park.HB 31.44 31.44 MK-9903712948 9.10.2019
1191827 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 108.78 108.78 O/2019-1063 9.10.2019
1191830 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 UM.účink.IRIP 80 80 Z-892/Č/2018 9.10.2019
1191831 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Bílková,ubyt.26.-27.9. 65 65 O/2019-1007 9.10.2019
1191814 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Leták 151.2 181.44 O/2019-1004 9.10.2019
1191816 SOLITEA WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-1053/CM/2018 9.10.2019
1191817 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 99.9 99.9 D-801125 9.10.2019
1191818 RAGA SLOVAKIA s.r.o. Nám.Hraničiarov 19, 85103 Bratislava, SK 44187858 Umývanie okien 1104 1104 O/2019-978 9.10.2019
1191821 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Mlyn-poťah 4200.72 4200.72 O/2019-780 9.10.2019
1191822 JB Laboratories s.r.o. Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK 46682791 Elektropríslušenstvo 634.8 634.8 O/2019-963 9.10.2019
419040 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Smekalov,ubyt.26.-27.9. 75 75 O/2019-377 9.10.2019
419041 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Corder,Uchiumi,ubyt.22.-28.9. 870.72 870.72 O/2019-662 9.10.2019
1191815 moja-tlac.sk,s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 35901179 Program.bloky 174 174 O/2019-1008 9.10.2019
1191819 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.9/19 54.19 54.19 Z-1254/TPÚ/2016 9.10.2019
1191820 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 129.4 129.4 Z-661/EaTPÚ/2018 9.10.2019
1191829 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 196.8 196.8 Z-574/CM/2019 9.10.2019
1191809 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Učinkov.chlaoč.zboru 270 270 Z-141/O/2009 8.10.2019
1191810 GINKA, s.r.o. Južná trieda 82, 04017 Košice, SK 36185108 Kvetinová výzdoba 4000 4000 O/2019-970 8.10.2019

Pages