Nepredajme nevestu!

Nepredajme nevestu!

Opera

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

The new SND building, Opera and Ballet hall
10. 9. 2016

Schedule of performances

Friday 4. 10. 2019
11:00 h 12:10 h
In sales

 

Running time: 1 hr 10 mins with no interval

Production Team