Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1191101 A.C.Trade s.r.o. Grösslingova 39, 81109 Bratislava, SK 35774771 Fischi,ubyt. 4897.8 4897.8 O/2019-381 7.6.2019
1191102 VZORODEV,výrobné družstvo Mliekárenská, 82107 Bratislava, SK 00167631 Kožušinová štóla 300 300 O/2019-712 7.6.2019
1191104 Sjju s.r.o. Bagarova 24, 84101 Bratislava, SK 47361654 Um.účink.Je úžasná 120 120 Z-938/Č/2018 7.6.2019
1191091 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-diners karty 19024.14 19024.14 Z-29092005 7.6.2019
1191093 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné NB 2227.87 2227.87 Z-390/EaTPÚ/2015 7.6.2019
1191081 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.5/19 park.HB 31.44 31.44 Z-MK-9903712948 6.6.2019
319086 Roy Export SAS 58 rue Jean-jacques Rousseau, 75001 Paríž, FR Lic.popl. 1000 1000 Z-145/B/2018 6.6.2019
1191089 SMY s.r.o. Dunajská 4441/24, 81108 Bratislava, SK 45483779 Činn.ext.zboru 600 600 Z-613/GR/2010 6.6.2019
1191078 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 6052.2 6052.2 O/2019-706 6.6.2019
1191079 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 152.95 152.95 HZ-164848 6.6.2019
1191080 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Lokalizácia poruchy 254.4 254.4 O/2019-651 6.6.2019
1191082 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Laurinská 98.24 98.24 Z-318/EaTPÚ/2018 6.6.2019
1191083 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 49000 49000 Z-318/EaTPÚ/2018 6.6.2019
1191084 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 189.4 189.4 Z-318/EaTPÚ/2018 6.6.2019
1191085 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 1049.69 1049.69 Z-318/EaTPÚ/2018 6.6.2019
1191087 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 270 324 O/2019-457 6.6.2019
1191077 ROTOS-STK a.s. Račianska 184/B, 83154 Bratislava, SK 44991347 STK,EK,BA 302 ZM,BA 634 ZT,BA 635 ZT 375 375 O/2019-653 6.6.2019
1191068 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 941.6 941.6 O/2019-693 5.6.2019
1191071 JANICKA Račianska 161, 83154 Bratislava, SK 51108071 Tlmočenie 2450 2450 Z-156/Č/2019 5.6.2019
1191064 ELMIT, s.r.o. M.R. Štefánika 143/169, 09301 Vranov nad Topľou, SK 46143297 Príchytka dišt. 24.95 24.95 P-28052019 5.6.2019
1191065 nabbi, s.r.o. Podbiel 61, 02742 Podbiel, SK 47484128 Kreslo 198 198 P-30052019 5.6.2019
1191066 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z1081/UDD/2018 5.6.2019
319084 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Gumový vypínak 90.1 90.1 O/2019-704 5.6.2019
319085 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Čistič BISON 82.1 82.1 O/2019-632 5.6.2019
1191067 PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK 00685313 Inzerát 90 90 O/2019-455 5.6.2019

Stránky