Slovenské osmičky

Slovenské osmičky

činohra

Nový diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

nová budova SND, Modrý salón

Diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu Rakúsko – Uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.

Každý mesiac sa spolu s renomovanými historikmi z Historického ústavu SAV, z univerzít a vysokých škôl, Ústavu pamäti národa či s historikmi zo zahraničia, ale i sociológmi, divadelnými či filmovými teoretikmi, historikmi umenia pozrieme na motívy rozhodnutí politikov pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného človeka, na kultúrny i spoločenský rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie zákutia v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí a prinesú nové pohľady vnímania jednotlivých nielen politických udalostí v zaujímavých súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali medzníky našej formujúcej sa krajiny?

Moderátorom diskusných večerov je Tomáš Hudák.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Témy diskusií:

1978   Vek nehybnosti / So Sovietskym zväzom ... a nikdy inak!
1988   Rok pred zmenou / zmena vo vzduchu
1998   Východ alebo západ?
2008   A čo bolo (ďalej)

18. 9. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Vek nehybnosti / So Sovietskym zväzom ... a nikdy inak! (1978)
Hostia: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. (teatrológ a divadelný historik, Vysoká škola múzických umení), PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (historik, Ústav pro studium totalitních režimů), Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (historik, Living Memory)
Moderátor: Tomáš Hudák

18. 10. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Rok pred zmenou / zmena vo vzduchu (1988)
Hostia: Ján Šimulčík (spisovateľ a historik), Patrik Dubovský (Ústav pamäti národa), Beáta Katrebová Blehová (Historický odbor Matice slovenskej)
Moderátor: Tomáš Hudák

17. 11. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - Východ alebo západ (1998)
Hostia: Oľga Gyárfášová (Inštitút pre verejné otázky), Fedor Blaščák (filozof a aktivista), Marián Leško (novinár, komentátor a publicista)
Moderátor: Tomáš Hudák
Diskusia je súčasťou programu Noc divadiel 2018. Po diskusii bude nasledovať špeciálna prehliadka nočného zákulisia SND v sprievode lektorky dramaturgie Miriam Kičiňovej.

18. 12. 2018 o 19.30 hod.
Slovenské osmičky - A čo bolo (ďalej) (2008)
Hostia: Grigorij Mesežnikov (politológ, Inštitút pre verejné otázky), Juraj Šeliga (organizátor Za slušné Slovensko), Martin Strižinec (novinár)
Moderátor: Tomáš Hudák