Luskáčik

Piotr Iľjič Čajkovskij

Luskáčik

balet

Baletná rozprávka

historická budova SND
29. 11. 2013 30. 11. 2013

Plán predstavení

Piatok 13. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Piatok 13. 12. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Sobota 14. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Pondelok 16. 12. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Utorok 17. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Utorok 17. 12. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Sobota 21. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Sobota 21. 12. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Štvrtok 26. 12. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Piatok 27. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Sobota 28. 12. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Piatok 3. 1. 2020
18:00 h 19:50 h
V predaji
Sobota 4. 1. 2020
11:00 h 12:50 h
V predaji
ABO: RS
Sobota 4. 1. 2020
18:00 h 19:50 h
V predaji

Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a najväčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena v choreografii Rafaela Avnikjana a Jozefa Dolinského. Čajkovského hudba, ktorá si vyslúžila prívlastok „symfónia detstva“, oplýva úžasnou melodickosťou a snovosťou a spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Choreografická predloha Vasilij I. Vajnonen
Choreografia a réžia Jozef Dolinský (ako hosť) Rafael Avnikjan
Scéna a kostýmy Josef Jelínek
Baletný majster - repetítor Nora Gallovičová Igor Holováč Mária Kupcová

Obsadenie

Luskáčik Filip Manca (poslucháč konzervatória) Peter Andel (poslucháč konzervatória) Viktor Šefčík (poslucháč konzervatória)
Mášenka Sofia Rutová (poslucháč konzervatória) Nina Benková (poslucháč konzervatória) Katarína Turányiová (poslucháč konzervatória)
Franz Michal Gulán (poslucháč konzervatória) Jozef Solymosy (poslucháč konzervatória)
Pastorále lívia Laiferová (poslucháč konzervatória) Nina Fukasová (poslucháč konzervatória) Terézia Húsková (poslucháč konzervatória) Kristína Slováková (poslucháč konzervatória) Lucia Micháliková (poslucháč konzervatória) Peter Andel (poslucháč konzervatória) Filip Manca (poslucháč konzervatória) Viktor Šefčík (poslucháč konzervatória) Nina Benková (poslucháč konzervatória)