Labutie jazero

Piotr Iľjič ČajkovskijMarius PetipaLev I. Ivanov

Labutie jazero

balet

Klasický balet v troch dejstvách

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Sobota 11. 1. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Utorok 14. 1. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Piatok 6. 3. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Štvrtok 7. 5. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
ABO: ZV

Fenomenálne dielo Piotra I. Čajkovského, Mariusa Petipu a Leva Ivanova Labutie jazero je nesporne najznámejším titulom baletného repertoáru. Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute predstavuje základný kameň klasickej ruskej baletnej školy a takmer už stotridsať rokov patrí k najúspešnejším titulom svetových divadiel. Podmaňujúca hudba, silná dramaturgická línia s romantickým príbehom súboja lásky a zla sú ustavičnou výzvou pre choreografov zvučných mien, z pohľadu technickej náročnosti je toto dielo meradlom úrovne každého baletného divadla.

Spoluúčinkujú žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a orchester Opery SND.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny s dvoma prestávkami

Inscenačný tím

Obsadenie

Vychovávateľ Vladimír Kotrbanec (ako hosť)