Veľká doktorská rozprávka

Milan Dubovský

Veľká doktorská rozprávka

opera

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

historická budova SND
6. 12. 2012

Plán predstavení

Streda 29. 1. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
Štvrtok 30. 1. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
Piatok 14. 2. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
Utorok 31. 3. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
Piatok 17. 4. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
Sobota 18. 4. 2020
11:00 h 12:45 h
V predaji
ABO: PD
Utorok 21. 4. 2020
18:00 h 19:45 h
V predaji

V snívajúcej hlave tajomného pána doktora sa dejú prapodivné veci. Oživuje Vodníka, Vílu Amálku, Černokňažníka Magiáša, Trpaslíka, Híkavca a rôzne ďalšie rozprávkové stvorenia. Na náš dospelácky svet „sivej reality“ sa slovenský skladateľ Milan Dubovský pozrel vo svojej Veľkej doktorskej rozprávke očami detí: a čo uvidel, to prerozprával jazykom bezhraničných možností detskej fantázie, na ktorú tí skôr narodení vari už aj zabudli!

Spoluúčinkuje tanečná skupina Jumbo.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 45 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Miriam Struhárová
Choreografia Milan Kereš