Popoluška

Sergej Sergejevič ProkofievMichael Corder

Popoluška

balet

Pri príležitosti storočnice baletu SND

nová budova SND, Sála opery a baletu
24. 4. 2020 25. 4. 2020

Plán predstavení

Piatok 24. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
ABO: Y-VIP
Sobota 25. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Utorok 28. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Streda 29. 4. 2020
11:00 h 11:00 h
V predaji
Utorok 23. 6. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Streda 24. 6. 2020
11:00 h 11:00 h
V predaji

Jubilejná stá sezóna je príležitosťou uviesť v rámci hlavnej dramaturgickej línie majstrovské baletné dielo vrcholného odkazu 20. storočia, akým je balet Sergeja Prokofieva Popoluška . Čarovný rozprávkový príbeh Popolušky od francúzskeho spisovateľa Charlesa Perraulta inšpiroval hudobného velikána Sergeja Prokofieva k napísaniu zvukovo a melodicky bohatého diela, plného emócií, krehkosti aj melanchólie, ale najmä nádherných tanečných obrazov – príťažlivých pre tanečných umelcov na celom svete. Významný európsky tvorca Michael Corder, ktorý spolupracoval so svetovými súbormi, akými sú napríklad Royal Ballet, Sadler’s Wells Royal Ballet v Londýne prináša moderné choreografické videnie a originálny režijný koncept, ktorý umocní výprava významného anglického scénografa a kostýmového výtvarníka Marka Baileyho. Vrcholné baletné dielo predstavuje pre interpretov Baletu SND opäť novú výzvu.

So súhlasom Musikverlag Hans Sikorski GmbH & Co. KG

Inscenačný tím

Choreografia a réžia Michael Corder
Hudba, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek
Scéna a kostýmy Mark Bailey