Bačova žena

Ivan Stodola

Bačova žena

činohra

Slovenská dráma antických rozmerov o žene medzi dvomi mužmi

nová budova SND, Štúdio
28. 3. 2015 29. 3. 2015

Plán predstavení

Nedeľa 24. 11. 2019
19:00 h 20:40 h
V predaji
Sobota 28. 12. 2019
19:00 h 20:40 h
V predaji

Bačova žena je dielo, ktoré nepochybne patrí medzi najväčšie hodnoty slovenskej dramatiky. Dokonale koncentrovaná tragédia je silným príbehom o žene, milujúcej matke, ktorá sa bez vlastnej viny ocitla v zúfalom rozpoložení. Medzi dvomi nezmieriteľnými mužmi si vybrala vernosť sebe... Bačova žena Ivana Stodolu otvára ešte aj dnes morálne dilemy a neriešiteľné otázky. Je to slovenská „antická tragédia“, ktorej aktuálnosť témy má ambíciu osloviť aj dnešného človeka.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 40 minút bez prestávky

 

Inscenačný tím

Obsadenie

Bača Ondrej Ján Koleník
Bača Mišo Alexander Bárta
Starý bača Mrnčo Dušan Jamrich
Bača Martin vo videonahrávke Daniel Fischer
Ondrejko vo videonahrávke Alex Bašnár (ako hosť)
Miško vo videonahrávke Dominik Martin Bičkoš (ako hosť)
Čeľaď vo videonahrávke Adriana Janovíčková (ako hosť) Peter Kaša (ako hosť) Vladimíra Krutková (ako hosť) Erik Voltemar (ako hosť) Igor Malinovský (ako hosť) Paulína Šebestová (ako hosť) Jaroslava Janišová (ako hosť)