Československý galavečer Baletných prípraviek

Československý galavečer Baletných prípraviek

balet
historická budova SND
14. 6. 2019 18:00 h - 19:50 h

Priateľské česko-slovenské stretnutie baletných prípraviek venované seniorom