Don Carlo

Giuseppe Verdi

Don Carlo

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
14. 10. 2019 11:00 h - 14:40 h

Plán predstavení

Sobota 18. 1. 2020
18:00 h 21:40 h
V predaji
ABO: SO
Utorok 5. 5. 2020
18:00 h 21:40 h
V predaji

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 40 minút s dvoma predstávkami

Titulky: sk

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Zbormajster Pavel Procházka

Obsadenie

Filipo II Jozef Benci
Don Carlo Ľudovít Ludha
Rodrigo, markíz Posa Filip Tůma
Veľký inkvizítor Ján Galla
Elisabetta di Valois Adriana Kohútková
Princezná Eboli Denisa Hamarová
Mních (Zjavenie Karola V.) Gustáv Beláček
Tebaldo / Anjelský hlas Miriam Garajová
Gróf Lerma Michal Želonka
Kráľovský posol Jozef Kundlák