Predaná nevesta

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

opera

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.  (vstup voľný)

nová budova SND, Sála opery a baletu
3. 10. 2019 19:00 h - 21:40 h

Plán predstavení

Streda 15. 1. 2020
19:00 h 21:40 h
V predaji
ABO: SO
Sobota 18. 4. 2020
19:00 h 21:40 h
V predaji
ABO: SO
Sobota 2. 5. 2020
19:00 h 21:40 h
V predaji

Pri istej príležitosti označil Bedřich Smetana svoju Predanú nevestu za hračku, čím mal na mysli jej ľahší, komediálny žáner, ktorý popri veľkých a vážnych autorských projektoch vnímal ako akési kompozičné rozptýlenie. Spolu s komediálnou poetikou vkročila do tohto diela i idea národného, o ľudové tradície sa opierajúceho hudobného divadla. Skladateľ potreboval štyri verzie, aby z ľudového komediantstva vytvaroval špecifickú českú opernú veselohru. Isteže, pri písaní tohto diela mal autor na zreteli aj národné poslanie opery, ktoré zohralo i politickú úlohu v období národného obrodenia, ale dnes vnímame tento skvost českej opernej literatúry skôr ako unikátne spájanie typicky českej komiky s vidieckym koloritom s originálnym hudobným jazykom výnimočného skladateľa.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou

 

 

 

 

 

Inscenačný tím