Martin Huba

Martin Huba

Herec

Martin Huba je jedným z najvýznamnejších hercov a režisérov Slovenského národného divadla. Študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Svoju hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach v rokoch 1964 / 67, neskôr bol členom súboru Novej scény v Bratislave ( 1971 / 76) a od roku 1976 je nepretržite členom súboru Činohry SND, kde stvárnil veľké množstve hlavných postáv, naposledy Cyrana v Rostandovej hre Cyrano z Bergeracu. Ako režisér sa presadil po revolúcii v roku 1989, keď na scéne Činohry SND inscenoval v spolupráci s popredným scénickým výtvarníkom Alešom Votavom Čechovov Višňový sad. Táto inscenácia upútala pozornosť verejnosti na Martina Hubu ako na originálneho režiséra. Na doskách Opery SND sa ako režisér prvýkrát uviedol réžiou Benešovej súčasnej opery Tha Players na námet Shakespearovho Hamleta. Úspešná realizácia tejto opery podnietila vedenie Opery SND na novú spoluprácu s Martina Hubom a poverila ho inscenovaním Mozartovej Figarovej svadby, ktorú realizoval s originálnym výkladom. V roku 2008 inscenoval v Národnom divadle v Prahe Verdiho Falstaffa.