Beatles Go Baroque - Večer, ktorý spája

Nečakajte Beatles ani baroko, píše sa v recenziách na nový baletný večer. Celkom výstižné, lebo piati choreografi – Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht, Adrian Ducin a Igor Holováč – nemali v úmysle tvoriť príbehy o legendárnej skupine ani barokové tance. Päť komorných a jedinečných tanečných výpovedí odráža ich vlastný mikrokozmos, inšpirovaný farebnou energiou kultovej kapely Beatles v barokovej úprave Petra Breinera.

Krása slobody, sloboda krásy, láska a jej podoby, vyžarovanie, empatia, starostlivosť, spomienky na minulosť a život tu a teraz…Tieto pojmy sa choreografi snažili pretlmočiť do súčasnej pohybovej reči, z ktorej vanie sviežosť, invencia a originalita. Ich pohybovým myšlienkam dávajú skutočný rozmer a formu interpreti – sólisti a zbor Baletu SND, ktorí majú možnosť ukázať svoje tanečné majstrovstvo a všestrannosť. Tanečný večer je zároveň koncertom orchestra Opery SND pod taktovkou Petra Breinera a Petra Valentoviča.

V čase premiéry sa konalo nahrávanie ďalšieho albumu skladieb Beatles à la baroko. Peter Breiner pripravil pre album Beatles Go Baroque Again 23 piesní rozdelených do siedmich blokov. Vychádzajú zo štyroch koncertov od J. S. Bacha, jeho Omše h-mol, Vivaldiho Štyroch ročných období a na záver je zmes prepojených skladieb z albumu Abbey Road, ktorú na aktuálnom turné hráva Paul McCartney. Nahrávka sa realizovala v decembri vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave a priaznivci hudby Petra Breinera mohli byť pri tom.