Blog

... TAK SME MY...
Publikované dňa: 30.01.2020
Galavečer 1. marca 2020

Galavečer bude z historickej budovy SND vysielať RTVS o 21.30 h na Jednotke.


 
Teda tak sme my prišli na hranicu,
k zlomovému momentu,
k tomu priam mystickému dátumu,
ktorý jasne pripomína, že inštitúcia má svoj vek.

S ohľadom na okolité národné divadlá je Slovenské národné divadlo mladšie, mladé, je to skôr taká šarmantná dáma v tínedžerskom veku. Napriek tejto mladosti je však už sto rokov nositeľom tém, téz, ideí, tvorby a umenia, ktoré nachádzalo a nachádza v spoločnosti svoju váhu a silu. Dokonca ju mnoho ráz i ovplyvňuje.

Maryša - hosťovanie Národného divadla Praha
Publikované dňa: 30.01.2020

Po opere začala svoju činnosť 2. marca 1920 aj Činohra SND. V skutočnosti išlo o českú divadelnú spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá prijala ponuku hosťovať v prenajatých priestoroch budovy

Emisia striebornej zberateľskej euromince a poštovej známky
Publikované dňa: 30.01.2020

Významné výročie erbovej divadelnej inštitúcie budú pripomínať aj dva umelecké artefakty – pamätná eurominca a známka, ktoré potešia numizmatikov aj filatelistov. A nielen ich.

K 100. výročiu Slovenského národného divadla vyhlásila Národná banka Slovenska v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 €.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2019. Odborná komisia odporučila prvú cenu udeliť a realizáciu výtvarného návrhu zveriť autorovi Mgr. art. Petrovi Valachovi.

Aké bude divadlo o 100 rokov?
Publikované dňa: 30.01.2020

Patríme k šťastným generáciám, ktoré majú šancu zažiť významné jubileum našej erbovej inštitúcie. Preto sme v rámci edukačnej činnosti zapojili do osláv storočnice aj našich najmenších. V septembri 2019 sme oslovili školy a vyzvali ich, aby žiaci prvého stupňa ZŠ nakreslili, ako si predstavujú divadlo o 100 rokov.

Spoločné kreatívne dielka celej triedy mali školáci možnosť zasielať do 4. decembra 2019. Do súťaže sa zapojilo 62 škôl, 100 tried a viac ako 250 diel, v ktorých zachytili predstavy o divadle o ďalších sto rokov.

Divadelný román po prvý raz na javisku Činohry SND
Publikované dňa: 30.01.2020

Sezóna stého výročia SND mapuje v dramaturgii činohry tému divadla a jeho funkcie, zmyslu, potreby a nutnosti v spoločnosti (v rôznych politických kontextoch). V jednotlivých inscenáciách sa odhalia rozličné autorské optiky aj režijné prístupy.

Stránky