Blog

Neapolské piesne
Publikované dňa: 24.02.2020

Bohatá tradícia talianskych piesní sa bezpochyby už po stáročia inšpiruje horúcimi slnečnými lúčmi a mohutnými príbojmi morských vĺn, ktoré akoby dávali spevnosti tamojších ľudí zvláštnu, pre Talianov príznačnú sviežosť a energiu. Typickým príkladom takej inšpirácie je známa pieseň 'O, sole mio, ktorá v sebe spája tieto špecifické črty, ale prináša aj zvláštnu melanchóliu nešťastnej lásky. A to je druhá charakteristika, ktorú môžeme nájsť v zľudovených talianskych piesňach, ale aj v operných dielach autorov z Apeninského polostrova: prítomnosť silných emotívnych príbehov a vášní. Za priehrštie z nich vybrali tvorcovia koncertu, na ktorý si jubilant Miroslav Dvorský pozve svojich hostsvojich hostí. Tí vám s rovnakým šarmom ponúknu večer plný talianskej ľudovej melodiky, romantických kantilén, vášnivých tancov a typickej južanskej náruživosti!

Krištáľové krídlo pre Jozefa Cillera
Publikované dňa: 24.02.2020

„Scénograf má inšpirovať režisérov, provokovať hercov a prekvapiť divákov.“

Prestížne ocenenie – Mimoriadnu cenu Krištáľového krídla získal na 23. ročníku medzinárodne uznávaný slovenský divadelný a filmový scénograf, kostýmový výtvarník a pedagóg VŠMU prof. Jozef Ciller.

Ako scénický výtvarník prispel konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností k obohateniu a uznaniu tejto disciplíny. Jeho kvality dlhodobo oceňuje odborná kritika, ktorá ho vníma ako zakladateľa špecifickej akčnej scénografie a následne scénografického statického dynamizmu.

Operné štúdio SND - Inšpirujúca výzva
Publikované dňa: 24.02.2020

Dirigent Rastislav Štúr si pred svojím nástupom na pozíciu riaditeľa Opery SND v roku 2018 uvedomil, aké je dôležité získať pre operu nových divákov, ale aj nových tvorcov, čo zdôraznil aj vo svojej koncepcii. Táto myšlienka našla ohlas aj v projekte Operného štúdia SND, ktorý sa inšpiroval vzormi zo svetových operných scén. Bol som poctený dôverou pána Štúra a ako mladý operný režisér som sa s nadšením pustil do vytvárania novej platformy pre mladých umelcov, ktorí takto dostávajú príležitosť získať skúsenosti a istým spôsobom sa etablovať na prvej scéne profesionálneho divadla.

Orchester a zbor Opery SND
Publikované dňa: 24.02.2020

Opera SND môže ponúkať svojim divákom zaujímavé inscenácie so špičkovými umelcami len v spolupráci s kolektívnymi telesami súboru. Orchester Opery SND a zbor opery SND sú reprezentatívnymi zložkami súboru, ktoré už sto rokov sprevádzajú úspechmi dejiny našej prvej scény. Nejeden špičkový dirigent vyzdvihol dôležitý zástoj kvalitného orchestra a zboru SND, pričom sa netajili tým, že práve tieto zložky súboru boli často nosnými piliermi úspešných inscenácií. S telesami spolupracovali počas storočnej histórie divadla renomovaní dirigenti ako Milan Zuna, Oskar Nedbal, Karel Nedbal, Ladislav Holoubek, Tibor Frešo, Zdeněk Košler, Ondrej Lenárd, Jonas Alexa či János Kovács, Nello Santi.

Zakladám si na pravde
Publikované dňa: 24.02.2020
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,
možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť: -
nemožno mi ťa neľúbiť!

Pages