Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200546 YANCORP,s.r.o. Ota Holuska 1/B, 83104 Bratislava, SK 46014756 Um.účinkovanie 933.3 933.3 Z-78/Č/2020 2.4.2020
1200563 Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK 31320414 Publikácia 100 r.SND,foto 36 36 O/2020-400 2.4.2020
1200549 Collavino production s.r.o. Námestie Sv.Rozálie 8, 94501 Komárno, SK 46194649 Foto predstavenie 500 500 Z-196/CM/2020 2.4.2020
320047 DAVID JANOŠEK Blatnická 12, Brno, CZ Vyhot.výtvar.kostým.,100.SND 3000 3000 Z-94/B/2020 2.4.2020
1200553 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 49.19 59.03 Z-318/EaTPÚ/2018 2.4.2020
1200554 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Laurinská 80.93 80.93 Z-318/EaTPÚ/2018 2.4.2020
1200555 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB,UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2018 2.4.2020
1200556 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 158.98 190.78 Z-318/EaTPÚ/2018 2.4.2020
1200544 Miloš Klas Pod záhradami 52, 84101 Bratislava, SK 22662898 Opr.huslí 3500 3500 O/2020-386 2.4.2020
420020 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Trúbky 21076.81 21076.81 Z-212/O/2020 2.4.2020
1200532 Alma Mater, s.r.o. Hrnčiarska 29, 04001 Košice, SK 47210281 Obuv 129.9 129.9 P-12032020 1.4.2020
1200533 Cylinder s.r.o. Lamačská cesta 8, 82104 Bratislava, SK 51689944 Zapich.uzáver k pamät.ihliciam 456 456 O/2020-277 1.4.2020
1200534 Cylinder s.r.o. Lamačská cesta 8, 82104 Bratislava, SK 51689944 Strieborné ihlice SND 100 9837 9837 O/2020-176 1.4.2020
1200612 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Podhajsky,ubyt,28.-2.-2.3. 300 300 Z-411/GR/2019;O/2020-298 31.3.2020
1200495 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 478 573.6 ,O/202-310 31.3.2020
1200519 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov,vložka s kľúčmi 197.52 197.52 O/2020-337 31.3.2020
1200496 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 478 573.6 O/2020-309 31.3.2020
1200523 MT elektro s.r.o. Medze 517/20, 03105 Liptovský Mikuláš, SK 36699527 Revízia bleskozvodov L.Ján 360 432 O/2020-23 31.3.2020
1200497 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 506 607.2 O/202-179 31.3.2020
1200524 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 4042.51 4042.51 MK-109/O7/M 31.3.2020
1200498 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 478 573.6 O/2020-82 31.3.2020
1200529 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Alvares,ubyt.3.-9.3. 286.98 286.98 O/2020-254;;Z-*412/GR/201 31.3.2020
1200500 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky,Popoluška 55 66 O/2020-288 31.3.2020
1200530 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Kyzlink,ubyt.3.-6.3. 182.1 182.1 Z-411/GR/2019;O/2020-330 31.3.2020
1200501 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 122 146.4 O/2020-314 31.3.2020

Pages