Zmena začiatku predstavenia: DNES Apartmán v hoteli Bristol 07.05.2019 o 20:00 hod.