Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200490 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 4817.1 4817.1 M/29/10/M 25.3.2020
1200470 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 1086.48 1086.48 O/2020-127 24.3.2020
1200477 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom.za oceľ.fľaše 99.44 99.44 D-801125 24.3.2020
1200478 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 12273.14 12273.14 Z-29092005 24.3.2020
1200479 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné NB 1038.72 1038.72 Z-660/EaTPÚ/2018 24.3.2020
1200480 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,stočné NB 2471.04 2471.04 Z-390/EaTPÚ/2015 24.3.2020
1200483 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.2/20 286.86 286.86 MK-109/07/M 24.3.2020
1200484 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.2/20 parkHB 31.44 31.44 MK-9903712948 24.3.2020
1200485 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu 8100.2 8100.2 Z-1233/TPÚ/2019 24.3.2020
1200466 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 971.62 971.62 O/2020-127 24.3.2020
1200486 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 724.35 724.35 U/397/2008 24.3.2020
1200467 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 2733.67 2733.67 O/2020-127 24.3.2020
1200469 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 1172.76 1172.76 O/2020-127 24.3.2020
1200460 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,vodné stočné HB 465.85 465.85 Z-661/EaTPÚ/2018 9.3.2020
1200461 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr,zráž.vody HB parkov.2/20 49.76 49.76 Z-1254/TPÚ/2013 9.3.2020
1200462 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž,vody HB 118.33 118.33 Z-661/EaTPÚ/2018 9.3.2020
1200465 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 9.3.2020
1200510 Marek Krchnavý-MARKMONT Považská 1980/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 44330120 Akumulátory MAKITA 280 280 P-09032020 9.3.2020
6200006 KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK 31359884 Opr.výťahu 202.95 202.95 O/2020-260 6.3.2020
1200447 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 18.55 18.55 Z-486/GR/2015 6.3.2020
1200433 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 15.18 16.95 O/2020-2 5.3.2020
1200415 YANCORP,s.r.o. Ota Holuska 1/B, 83104 Bratislava, SK 46014756 Um.účinkovanie 2649.96 2649.96 Z/78/Č/2020 5.3.2020
1200418 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 942 942 O/2020-247 5.3.2020
1200419 Somogyi Elektronic Slovensko s Gútsky rad 712/3, 94501 Komárno, SK 36565385 Solárna fakľa 264.96 264.96 P-27022020 5.3.2020
1200420 Tripton, s.r.o. Podlesná 21, 90091 Limbach, SK 35707747 Ruže UM 24.22 24.22 P-24022020 5.3.2020

Stránky