Galakoncert pre život

K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné produkcie. Tými obohacujeme repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času na čas sa rozhodneme do programu zaradiť aj veľké podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem sólistov vo väčšej miere aj naše kolektívne umelecké telesá.

Takýmto sviatkom hudby bude aj Galakoncert pre život, ktorý sme naplánovali na štvrtok 7. februára 2019. Vystúpia na ňom poprední sólisti nášho operného domu: Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Miroslav Dvorský, Daniel Čapkovič a Peter Mikuláš za sprievodu orchestra Opery SND a pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka. Ich árie a duetá spestrí svojimi vstupmi aj operný zbor riadený zbormajstrom Pavlom Procházkom. Na koncerte zaznejú scény z diel talianskych a francúzskych skladateľov obdobia romantizmu – a talianskych predstaviteľov operného verizmu.

Galakoncertom pre život sme sa rozhodli vstúpiť do spolupráce s Novorodeneckou klinikou M. Rusnáka SZU a UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Návštevníci i protagonisti koncertu dostanú možnosť prispieť na lepšiu zdravotnú starostlivosť o predčasne narodené deti. Ako nám povedala prednostka tejto kliniky, pani docentka Darina Chovancová, takýchto malých pacientov stále pribúda a je mimoriadne náročné postarať sa o to, aby sa na tomto svete „uchytili“ a dočkali sa zdravého a šťastného detstva. Galakoncertom pre život vysiela Opera SND signál, že umenie môže presahovať svoje vlastné hranice – a pomáhať aj takýmto presne cieleným spôsobom. Všetkých milovníkov dobrej hudby a všetkých ľudí dobrej vôle na Galakoncert pre život srdečne pozývame.