Predaná nevesta

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

opera

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku.

nová budova SND, Sála opery a baletu
27. 3. 2009

Plán predstavení

Sobota 18. 4. 2020
19:00 h 21:40 h
Zrušené
ABO: SO
Sobota 2. 5. 2020
19:00 h 21:40 h
Zrušené

Pri istej príležitosti označil Bedřich Smetana svoju Predanú nevestu za hračku, čím mal na mysli jej ľahší, komediálny žáner, ktorý popri veľkých a vážnych autorských projektoch vnímal ako akési kompozičné rozptýlenie. Spolu s komediálnou poetikou vkročila do tohto diela i idea národného, o ľudové tradície sa opierajúceho hudobného divadla. Skladateľ potreboval štyri verzie, aby z ľudového komediantstva vytvaroval špecifickú českú opernú veselohru.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút s jednou prestávkou

 

 

 

 

 

Inscenačný tím