Hriech/Její pastorkyňa

Jozef Gregor TajovskýGabriela Preissová

Hriech/Její pastorkyňa

činohra

Dva klenoty slovenskej a českej realistickej drámy

nová budova SND, Štúdio
2. 4. 2020 3. 4. 2020

Plán predstavení

Streda 1. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Štvrtok 2. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Piatok 3. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
Utorok 14. 4. 2020
19:00 h 19:00 h
V predaji
ABO: NČ1
Streda 15. 4. 2020
10:00 h 10:00 h
V predaji

Tajovského jednoaktovka Hriech nie je možno taká známa ako jeho Statky-zmätky alebo Ženský zákon, je to však dramaticky vynikajúco vystavaná komédia. Komédia v oboch zmysloch slova – komédia ako hra s nebanálnymi čierno-humornými situáciami i hra, ktorá sa dobre skončí. Sila tejto komédie vychádza z jej silnej rámcovej situácie. Tá je dramatická – Evin muž sa po rokoch vracia z Ameriky. Nevie, že Eva sa medzitým zaplietla s detinským a nezodpovedným sluhom Janom a majú spolu dieťa. Eva je zúfalá, nevie, ako jej muž na túto situáciu zareaguje. Cesta k nesentimentálnemu happyendu vedie cez neľahké rozhovory a spytovanie si svedomia. Základná dramatická situácia Její pastorkyne je veľmi podobná. Mladá Jenufa čaká dieťa s nezodpovedným Števom, ktorý si ju však nechce vziať. Vzal by si ju Laco, ale pre toho je predstava, že bude vychovávať dieťa chlapa, ktorého neznáša, neprijateľná. Nechcené dieťa je tu opäť problém. U Preissovej sa, na rozdiel od Tajovského, príbeh končí tragicky. Spoločné uvedenie týchto klasických hier ponúka viacero zaujímavých konfrontácií. Konfrontáciu dvoch verzií jedného základného príbehu – jednej komickej a druhej tragickej, konfrontáciu dvoch bratských národných dramatík, dvoch prístupov k životu, dvoch národných pováh... Hriech i Její pastorkyňa patrili k prvým premiéram v dejinách Slovenského národného divadla a ich spojenie a nové naštudovanie je ďalším príspevkom činohry k oslavám jeho storočnice.

Inscenačný tím

Obsadenie

Eva Vica Kerekes (ako hosť)
Jano Matúš Beniak (poslucháč VŠMU)
Jej pastorkyňa - - - - - - - -
Kostelníčka Dana Košická (ako hosť)
Jenůfa Anežka Petrová (poslucháč VŠMU)