Gabriela Dzuríková

Gabriela Dzuríková

Herečka

Predstavenia

Alma Ekdahlová, jeho manželka
Marta Bollová, hlavná sestra
Maria Rumminsová, jeho žena
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Eurydika
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena
Eurydika
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Kostolníčka, Dorota, Pani Dlugoszová
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)