Martin Varínsky

Martin Varínsky

Hosťujúci herci

Predstavenia

Smrť, Študent, Amsterdamčan
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine