Alžbeta Bednáriková

Alžbeta Bednáriková

riaditeľka útvaru ľudských zdrojov SND
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava