Otvárací koncert 100. sezóny

Otvárací koncert 100. sezóny

opera

historická budova SND

Plán predstavení

Sobota 14. 9. 2019
19:00 h 20:40 h
V predaji
Na úvodnom podujatí jubilejnej sezóny si pripomenieme najdôležitejšie etapy histórie našej prvej divadelnej scény a vypočujeme si diela českých a slovenských skladateľov, ktorí výrazne prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND. Znieť bude romantická hudba Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, hudobné čísla z diel Oskara Nedbala, ale aj strhujúce scény z opier Eugena Suchoňa či Tibora Freša. Na tomto reprezentatívnom koncerte budú pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka účinkovať poprední sólisti a hostia Opery a Baletu SND: Katarína Flórová, Eva Hornyáková, Katarína Kurucová, Aleš Jenis, Tomáš Juhás, Peter Mikuláš, František Ďuriač, Viola Mariner a Adrian Ducin, v úlohe moderátorov sa predstavia členovia a hostia Činohry SND. Spoluúčinkovať bude orchester Opery SND a zbor Opery SND vedený zbormajstrom Pavlom Procházkom.
 
 
 
PROGRAM:
 
Bedřich Smetana Predaná nevesta
Predohra
orchester Opery SND
 
Bedřich Smetana Predaná nevesta
Duet Kecala a Jeníka
„Znám jednu dívku“
Tomáš Juhás, Peter Mikuláš
 
Bedřich Smetana  Čertova stena
Ária Voka
„Jen jediná mě ženy krásná tvář“
Aleš Jenis
 
Bedřich Smetana Predaná nevesta
Dueto Jeníka a Mařenky
„Tak tvrdošíjná, dívko, jsi“
Tomáš Juhás, Katarína Flórová
 
Bedřich Smetana Hubička
Ária Barče
„Hlásej, ptáčku“
Katarína Kurucová
 
Bedřich Smetana Dalibor
Ária Vladislava
„Krásný to cíl“
Aleš Jenis
 
Oskar Nedbal Hlúpy Jano
Valčík
Balet SND
 
Antonín Dvořák Rusalka
Ária Rusalky
„Měsíčku na nebi“
Eva Hornyáková
 
Antonín Dvořák Rusalka
Ária Vodníka
„Běda, běda“
Peter Mikuláš
 
Antonín Dvořák Rusalka
Zbor
„Květiny bílé“
zbor Opery SND, Balet SND
 
Antonín Dvořák Slovanské tance, op. 71
Tanec č. 5
Balet SND
 
Antonín Dvořák Rusalka
Finále
„Miláčku, znáš mne, znáš?“
Tomáš Juhás, Eva Hornyáková
 
 
PRESTÁVKA
 
 
Eugen Suchoň Angelika
Dueto
Viola Mariner, Adrian Ducin, klavír
 
Eugen Suchoň Krútňava
Ária Katreny
„Žiale bôľne“
Katarína Flórová
 
Tibor Frešo Narodil sa chrobáčik
Dueto
Balet SND
 
Tibor Frešo Martin a slnko
Ária Studenej princeznej
„Vstúp medzi nás“
Katarína Kurucová
 
Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Sláva ti, kráľ!“
„Kniežatá, vladykovia!“
Peter Mikuláš, zbor Opery SND
 
Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Už ty v Náve“
František Ďuriač, zbor Opery SND, Balet SND
 
Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Sme na mieste, Záboj“
Peter Mikuláš
 
Eugen Suchoň Svätopluk
Proroctvo a prísaha
„Snímte im putá“
„Ja, Mojmír druhý“
Peter Mikuláš, Aleš Jenis, zbor Opery SND
 
 
 
 
Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Zbormajster Pavel Procházka
Dramaturgia Pavol Smolík